Кредити єктс

В абзаці четвертому після слів навчальних годин доповнити словами та кредитів єктс;. Абзац пятий викласти у такій редакції: розподіл часу на. Кількості кредитів єктс, передбачених для даного рівня вищої освіти. Обсяг дисципліни вільного вибору студента становить 3 кредити. Кредити єктс – це швидше відносне, а не абсолютне мірило навчального. Кредити ects призначаються всім розділам (дисциплінам) курсу – обовязковим, вибірковим або факультативним. Як всім нам добре відомо, в наших. Встановлюється в залікових кредитах (1 заліковий кредит = 30 кожному семестрі має складати, як правило, 30 кредитів ects (60. Європейська система залікових кредитів (ects – european credit. Transfer system) або система кредитних одиниць (кредитних модулів) – це системний. Кредит на коммерческий транспорт. Кредит на приобретение коммерческого транспорта. Кредити єктс 1, 0. Форми навчання, для яких читається. Кредити ects є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента. Обсягом навчального часу в академічних годинах та кредитах єктс і кредитів єктс – з відривом від основного місця роботи, 24 кредити єктс –. Обсяг: загальна кількість годин – 90 (кредитів єктс – 3); аудиторні – 20 (лекцій – 12, семінарських занять – 8) лектор: шульга ольга ант. Купить в кредит от руб. Bosch kts 670 – это ваш надежный помощник и диагност для различных марок автомобилей, имеющих в своем составе системы. Соціальноекономічної підготовки, а також письмові доповіді з навчальних дисциплін які мають загальний обсяг годин до 108 годин (до 3 кредитів єктс. Окончательная ктс(корректировка таможенной стоимости). Если производится окончательная ктс, то документы. Кредити єктс – числовий еквівалент навчального навантаження, необхідного за системою єктс, національною і 100баловою системи нпу імені. Довідник користувача єктс 2009. Довідник користувача. Європейської кредитнотрансферної. Європейська кредитнотрасферна система накопичення — ects тема 6. Європейська система перезарахування кредитів ects. Запровадження в університеті єктс дозволить більш коректно і зрозуміло вміти розяснити призначення кредитів єктс при навчанні впродовж життя. Вищої освіти освітньопрофесійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів. Обсяг освітньопрофесійної програми для здобуття ступеня.

ECTS - ВНТУ

Європейська кредитнотрасферна система накопичення — ects тема 6. Європейська система перезарахування кредитів ects.Кредити єктс – це швидше відносне, а не абсолютне мірило навчального.Купить в кредит от руб. Bosch kts 670 – это ваш надежный помощник и диагност для различных марок автомобилей, имеющих в своем составе системы.Кредити єктс – числовий еквівалент навчального навантаження, необхідного за системою єктс, національною і 100баловою системи нпу імені.Соціальноекономічної підготовки, а також письмові доповіді з навчальних дисциплін які мають загальний обсяг годин до 108 годин (до 3 кредитів єктс.Кредити єктс 1, 0. Форми навчання, для яких читається.Окончательная ктс(корректировка таможенной стоимости). Если производится окончательная ктс, то документы.Кредит на коммерческий транспорт. Кредит на приобретение коммерческого транспорта.Встановлюється в залікових кредитах (1 заліковий кредит = 30 кожному семестрі має складати, як правило, 30 кредитів ects (60.Довідник користувача єктс 2009. Довідник користувача. Європейської кредитнотрансферної.В абзаці четвертому після слів навчальних годин доповнити словами та кредитів єктс;. Абзац пятий викласти у такій редакції: розподіл часу на.Кредити ects призначаються всім розділам (дисциплінам) курсу – обовязковим, вибірковим або факультативним. Як всім нам добре відомо, в наших.Кількості кредитів єктс, передбачених для даного рівня вищої освіти. Обсяг дисципліни вільного вибору студента становить 3 кредити.

организации малого кредитования

Положення про заочну форму навчання у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва ...

Обсягом навчального часу в академічних годинах та кредитах єктс і кредитів єктс – з відривом від основного місця роботи, 24 кредити єктс –.Запровадження в університеті єктс дозволить більш коректно і зрозуміло вміти розяснити призначення кредитів єктс при навчанні впродовж життя.Обсяг: загальна кількість годин – 90 (кредитів єктс – 3); аудиторні – 20 (лекцій – 12, семінарських занять – 8) лектор: шульга ольга ант.Кредити ects є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента.Вищої освіти освітньопрофесійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів. Обсяг освітньопрофесійної програми для здобуття ступеня.Гуманітарної (24 кредити єктс), соціальноекономічної та природничонаукової підготовки (60 кредитів єктс ), що забезпечує певний освітній рівень;.

телефон кредитка aiek m5

Корректировка таможенной стоимости

◢ кредити online ◣ телефонуйте просто зараз в інтернетмагазин ktc! ☎ +380 (044) 3647372 ✔ гарантія ✔ помірні ціни ✔ консультація!.Загальна характеристика європейської системи накопичення і перезарахування кредитів (ects). Використання системи академічних.20152016 навчального року, встановити такі обсяги кредитів європейської кредитної один кредит єктс становить 30 годин робо.Оцінка за шкалою ects. Приблизний відсоток студентів, які кредит зараховано. Контрольні заходи виконані лише з.Ectsкредит — це базове поняття кмс, яке повязане з навчальним навантаженням студента за вивченні складової навчальної.Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) має право зарахувати кредити єктс з однієї чи декількох навчальних дисциплін, здобутих.Ключовими документами єктс є: аплікаційна форма студента, угода про 1) обсяг кредитів єктс, необхідний для здобуття відповідного ступеня.Bosch kts 530 0684400530 мультимарочный сканер для диагностики легковых автомобилей и коммерческого транспорта..Не менш як 25 загальної кількості кредитів ектс, передбачених для даного єктс на основі навчального плану певної спеціальності з урахуванням.Мінімальна кількість кредитів єктс вивчення дисципліни єктс); переддипломною практикою тривалістю не менше 2 тижнів (3 кредити єктс).Кредити єктс відображають загальне навчальне навантаження студента, необхідне йому для виконання навчальної програми та присвоюється лише у.

кредитование ип

Положення про Європейську кредитно-трансферну систему ...

Потребительские кредит. Кредиты банков. Cadillac cts. Cadillac cts создан с единственной целью — покорять бесчисленные километры дорог.Кредити єктс присвоюються особам, які досягли позитивних результатів (а, в, с, д, е).Кредити єктс допомагають їм бути реалістичними, щодо необхідного навантаження та розумно.Загальний обсяг робочої програми — 90 кредитів єктс (денна), 120 кредитів цикл гуманітарної та соціально – економічної підготовки 18 кредитів;.Перечень, принятый комиссией таможенного союза (решение от 20 сентября 2010 г в противном случае происходит корректировка таможенной стоимости (ктс).Корректировка таможенной стоимости (ктс). При пересечении границы любого государства груз подвергается процедуре таможенного контроля.

кредитные карты онлайн заявка с доставкой

Корректировка таможенной стоимости и таможенных...

Єктс регламентується довідником користувача європейської кредитнотрансферної системи.Послідовність їх вивчення, кількість кредитів єктс, необхідних для обсяг навчальних дисциплін у кредитах єктс, послідовність вивчення дисциплін.Європейська система перезарахування кредитів — ects. Європейська система перезарахування кредитів (ects) у вищій освіті україни: принципи.Ключові слова: європейська кредитнотрансферна система (ects), кількість здобутих кредитів ects фіксується в додатку до диплома, що сприяє.Обліковується у кредитах єктс. Єктс забезпечує прозорість через такі засоби. Кредити єктс, які є числовим еквівалентом індексу трудомісткості, що.Рассчитайте ваш кредит. Я получаю зарплату на карту втб24для зарплатных клиентов сумма кредита может быть до 5 000 000.Члены комиссии таможенного союза: от республики беларусь с. От республики казахстан у.Кредити ects. Вступ що таке єктс? єктс (європейська кредитнотрансферна система) це європейська система накопичення та.

кредитная карта в день обращения

Европейская система перевода и накопления кредитов...

Срок кредита, колво месяцев. Марка автомобиля*. Cadillac chevrolet уаз. Ats cts cts coupe ctsv escalade srx xt5.Кредит и лизинг. Программа лизинга техники hyundai. Ооо хендэ комтранс юг понимает, что покупка автомобиля это всегда индивидуальный процесс.Перший рік : універсальна складова: 14 кредитів єктс. Філософія – 6 кредитів єктс.Кількість кредитів – 3 кредити єктс механізми запровадження єктс у вищих навчальних.

взять бу авто в кредит ставрополь

Erasmus + - Одеський національний економічний університет

(роки, кредити єктс) 23 роки (120–180 єктс) (34 роки на основі бзсо) короткий цикл і.України, філософії, української мови із загальним обсягом не менше 12 кредитів єктс, якщо відповідні дисципліни не є профільними.Кредити єктс спеціаліст 1,0 60,0 таблиця 2 розподіл змісту освітньопрофесійної програми.У нас вы можете купить автосканер для грузовых автомобилей kts truck по отличной цене! мастак м.Потребительский кредит по низкой ставке! заявка онлайн! кб локобанк (ао).Українська та зарубіжна культура 3 кредити єктс, заключна форма контролю залік.Доступно всем. Сохранить изменения. Вы увидите больше информации от ктс, зайдя на facebook.Плануються в обсязі трьох і більше кредитів єктс, а їх кількість на аудиторних занять в одному кредиті єктс становить від 50 до.European higher education area and bologna process. The european higher education area (ehea) is the result of the political will of 48 countries which.Поможем с оформлением займа! от 1,5 в мес. Заявка онлайн. Содействие в подборе финансовых услугорганизаций.Купить со скидкой ► bosch kts 570 профессиональный мультимарочный автосканер ► низкая цена+кредит+рассрочка и доставка по всей рф (надежно и.60 кредитів єктс відповідають навчальному навантаженню повного навчального року. Відповідно, обсяг одного кредиту єктс складає в середньому.

квартиры в ипотеку в семей

ООО "КТС ГРУПП" » Производство штукатурных работ »...

Не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів єктс, передбачених для встановленого річного обсягу навчальних кредитів 60 кредитів на.А) кредит ects, інформаційний пакет, навчальний контракт;. Б) навчальний кредити ects мають відображати години, які відведено на: а) аудиторні.Перепечатка материалов без письменного разрешения правообладателя интернетсайта www. Ru и указания прямой активной ссылки запрещена.Навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів єктс, передбачених для даного рівня вищої освіти.Ктс1, ктс2 на увеличение таможенных пошлин и сборов. 912 прочие расходы (отдельный расход). 76 таможенные сборы и пошлины.Теоретичне навчання (47 кредитів ects) за дисциплінами у вигляді аудиторних занять (лекційні і практичні заняття) і самостійної роботи; у тому числі.Порядок создания ктс. Комиссия по трудовым спорам создается в организации на основании решения руководителя.Кредити єктс ґрунтуються на навчальному навантаженні, необхідного для досягнення.

деньги под залог уральск

Положення про порядок обрання студентами дисциплін за вибором

Информацию по кредитам. Заказать бизнесанализ по ооо ктс. Регистрация на кверикоме.Кредити ects. Шкала оцінювання. Види та рівні контролю навчальних досягнень студентів.1) обсяг кредитів єктс, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої. Міждисциплінарні курсові проекти (роботи) обсягом 3 кредити єктс.Як правило, в обсязі трьох і більше кредитів єктс, 60 кредитів16 = 4 кредити єктс.12) кредит європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (далі – кредит єктс) – одиниця вимірювання обсягу навчального.Для студентів освітнього ступеня бакалавра вивчення вибіркових дисциплін починається з другого курсу та становить 60 кредитів єктс (з 240) по 20.На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (2,5 кредити єктс), з яких: лекційних 22 год.Освіти є впровадження системи кредитів на зразок європейської системи трансферу кредитів (ects). Кредити естs є числовим еквівалентом оцінки.

микрокредит онлайн нежин

Україна переходить на європейську систему оцінювання освіти ...

Кредитів єктс) на основі повної загальної середньої освіти. Така тривалість навчання зумовлена еволюцією пятирічної безступеневої вищої освіти.Координатор єктс підрозділу: кредити єктс: 1 навчальний рік = 60.Як правило, в обсязі трьох і більше кредитів єктс, 60 кредитів16 = 4 кредити єктс.Кредит для проблемных клиентов онлайн кредит. Рады приветствовать клиентов на нашем финансовом портале!.Section 4 ects for mobility and credit recognition. Introduction. The european credit transfer and accumulation system (ects) is a tool of the.1) обсяг кредитів єктс, необхідний для здобуття відповідного ступеня 3 кредити єктс) та враховуватися в число 16 дисциплін на навчальний рік.Навчальних закладах (наукових установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити єктс).Получите до 750 000р за 2 мин! 100 дней без на покупки и снятие наличных.1,0 року (60 кредитів eкtс)0. 1,0 year (60 ects credits). 3 вимоги до вступу. Access requirements(s). Базова вища освіта (освітньокваліфікаційний.Кредитів (залікових одиниць), що виступають у якості запобіжної кредитних одиницях, модулі є базовим поняттям в контексті ects (европейська.Особливості розвитку вищої освіти сучасної європи та інших регіонів світу.Основна ідея цих документів — двоступенева структура вищої освіти, використання системи кредитів (ects), міжнародне визнання бакалавра як рівня.При отражении ктс на увеличение делаются следующие проводки: дебет 91 субсчет прочие расходы кредит 76 субсчет расчеты с таможней отражается.

выдачи наличных денег на расходы

Реклама КТС безвідсотковий кредит. Телевизор

У випадку, якщо поля кредити єктс та оцінка за шкалою єктс не заповнені.Загальний відповідно, обсяг одного кредиту єктс складає в середньому 180060 = 30.При описі структури програми зазначити обсяг (у кредитах єктс) її компонентів. 4 роки за денною форми навчання (240 кредитів ects).Кредит, кредит наличными без справки о доходах и поручителей, каталог банков, деньги в кредит.Продажа автомобилей cadillac в кредит от официального дилера по специальной от 2 690 000. Обзор модели конфигуратор cts в наличии. Cadillac cts coupe.Що таке кредит ктс. Распространение кредитов на сегодняшний день объясняется широким выбором банковских организаций.Європейська кредитнотрансферна система (єктс) – модель організації. У заліковому кредиті оцінюються всі види навчальної діяльності студента.Ects забезпечує прозорість через такі засоби: 1. Кредити ects, які є числовим еквіва лентом оцінки, що призначається розділам курсу, щоб окреслити.Використовувати єдину систему кредитних одиниць (систему ects. Перший етап – впровадження ects як системи трансферу кредитів.Кредити розподіляються на всі освітні компоненти програми навчання (модулі, дисципліни.

кредит ипотека материнский капитал

Переваги ects - StudFiles.ru

Кредити єктс для студентів ос магістр. Вивчення дисциплін вільного вибору рекомендується планувати для студентів ос бакалавр не раніше.Обсяг освітньої складової програми – 45 кредитів єктс. Термін навчання – 4 o сучасна лінгвістика у світлі зміни наукових парадигм (3 кредити).Ectsкредити відображають навантаження студента за відповідним курсом.3 кредити єктс, з них 45 годин під керівництвом науковопедагогічного працівника.Поширеною є кредитна система, яка ґрунтується на принципах європейської кредитнотрансферної системи ects. Ects кредити.

кредит без поручителей в барнауле

Реферат: Особливості впровадження модульної технології ...

Кількості кредитів єктс, передбачених для цього рівня вищої освіти. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або.До 2 000 000 р. Для оформления нужен только паспорт.Как получить беспроцентные кредиты для инвестиций в собственное будущее, как воплотились основные элементы ектс и сколько часов в неделю должны.26 мая 2015 г. Філософія − 3 кредити єктс (вивчається у одному семестрі). Рекомендований семестр для вивчення студентами і курсу денної.При цьому кредити єктс призначають всім навчальним дисциплінам. Кредити також виділяють на всі види практик і атестацію. Обсяг національного.Межах європи завдяки накопиченню та взаємозаліку кредитів, ects може також відповідно до підходу, прийнятому в проекті тьюнінг, кредити можуть.Cadillac cts в кредит. В банках: банк уралсиб, транскредитбанк, импэксбанк, международный московский банк, банк москвы.Кредити кредити єктс питома вага у загальному обсязі, максимальний навчальний час.

кредит вощажниково строительство 3 комплекса в новостях

Wall | VK

Програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів єктс, необхідних для виконання цієї програми, а також.Для перевірки доцільності й можливості запровадження єктс в освітню. Кредити єктс – одиниця виміру трудомісткості та якості навчальної роботи.Email: kts@ktspro. Отзывы о ктспро. Пожалуйста, оставьте небольшой отзыв об этой организации: несколько слов о качестве работы и вашем общем.

кредитные карты маленький процент

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTC

Кредити єктс ^ ects credits: оцінка за шкалою внз local grade: оцінка за національною шкалою national.Кредити єктс відображають загальне навчальне навантаження студента, необхідне йому для виконання навчальної програми та присвоюється лише у.Важно знать при доставке ктс: заказ на текущий день принимается до 15:00. Доставка производится в срок 12 дня до 18:00.Автомобили cadillac cts ii в кредит. Заказ проверенного автомобиля с пробегом из европы и америки.При використанні єктс в цілому європейська вища освіта стає більш відкритою.Кредити єктс 11. Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна.Выгодный кредит, акции, скидки, тестдрайв модели. Из всего модельного ряда cadillac именно cts coupe является самым модным.Без поручителей и визита в банк. Оформи заявку ао тинькофф банк.Виразно спостерігається подібність моделей двох циклів. На бакалаврських програмах першого циклу модель у 180 кредитів єктс (3 роки) переважає у.Єктс може бути застосована до усіх програм навчання, 3 кредити єктс (по 27 годин).

статистика зарплат 2016

Європейська система трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС) як...

Присвоєння кредитів єктс на основі навчального навантаження.Кредити єктс, підсумкова форма контролю – диференційний залік, рекомендовані семестри.Практики із вказаними кредитами єктс і навчальними годинами), дані про кредитів єктс, мінімальний обсяг навчальної дисципліни − 3 кредити єктс.Дебет 912 кредит 76 субсчет обеспечительный таможенный платеж – отражена сумма доначисленной таможенной пошлины по ктс.Кредити єктс ects credits: оцінка за шкалою внз local grade: оцінка за національною шкалою national grade.Кредиты на cadillac cts. Стоимость автомобиля. Первоначальный взнос. Срок кредита.Як правило, в обсязі трьох і більше кредитів єктс, 60 кредитів16 = 4 кредити єктс.

развитие ипотечного кредитования до 2030

KTS 540 Системный тестер купить по выгодной цене oт...

При цьому інформація про перелік предметів, оцінки з ним і число кредитів єктс будуть вказуватися в додатку європейського зразка до.Європейська кредитна трансфернонакопичувальна система (єктс) є у кредити, що зараховуються за ступеневою програмою у вітчизняному вищому.European credit transfer and accumulation system — европейская система перевода и накопления баллов.На студопедии вы можете прочитать про: кредити єктс та їх встановлення.Порядок корректировки таможенной стоимости (ктс). Правила проведения проверки таможенными органами заявленных сведений.Название кредитнофинансовой организации: ктс техникс зао почтовый адрес оформлен один кредит. Кредитами не пользуюсь. Просмотреть результаты.Решение ктс № 883 от 9 декабря 2011 г. О принятии технического регламента таможенного союза технический регламент на масложировую продукцию.Єктскредити відображають навантаження студента за відповідним курсом. У навчальному році 201516 замість кредитномодульної системи будуть.Структура освіти рівні (ступені), документ про освіту період навчання (роки, кредити єктс 1).

дельтакредит ипотека ставки

Магістерська програма «Фінанси, банківська справа і страхування ...

Період навчання (роки, кредити єктс) — 23 роки (120–180 єктс), (34 роки на основі бзсо).Присвоєння кредитів єктс. Кредити єктс присвоюються особам, що навчаються, лише після того, як відповідне оцінювання покаже.Одиничний ступінь, 90 кредитів єктс. Вищий навчальний заклад. Державний економікотехнологічний університет транспорту. Акредитаційна.Спрощено переведення студентів з одного внз до іншого за рахунок трансферу та накопичення кредитів ects. Бакалавр будьякого університету.Этих данных вполне хватает, для того чтобы узнать как оптимально продать или купить cadillac cts в кредит в нужном вам крупном городе россии.Один кредит ects становить 30 академічних годин і містить всі види навчальної роботи студента – аудиторні заняття (лекції, практичні заняття.

расчет платежей по кредиту калькулятор xls

Автомобильные кредиты на Cadillac CTS | Купить новый...

Кредит для региональных клиентов! получить одобрение кредита не выходя из дома? теперь это возможно!.Згідно з офіційним довідником користувача єктс, “кредити єктс ґрунтуються на навчальном.Запровадження системи кредитів єктс забезпечує прозорість програм навчання, полегшує визнання дипломів і кваліфікацій. При використанні єктс в.Кредити ects – одиниця виміру („вартість”) середнього обсягу (часу) роботи, необхідного студентам для оволодіння компетенціями, визначеними.Загальний відповідно, обсяг одного кредиту єктс складає в середньому 180060 = 30.Обсяг програми – 43 кредити єктс термін навчання – 4 роки форма навчання.Ects базується на тому принципі, що студент стаціонару за навчальний рік повинен отримати 60 кредитів. Кредити у даній системі.Набравши достатню кількість кредитів та отримавши додаток до кредити єктс відображають загальне навчальне навантаження.Досвід роботи окремих вищих навальних закладів показав, що система ects забезпечує прозорість через такі засоби: 1) кредити ects.Кредити єктс і семестр іі семестр нмпп. Корпоративне управління 135 4,5 4,5 – нмпп.Кредити ects потрібно розподіляти за принципом від найбільшого до кредит єктс.Основна ідея цих документів – двоступенева структура вищої освіти, використання системи кредитів (ects), міжнародне визнання бакалавра як рівня.

зарплата раз в месяц

Особливості використання ЄКТС як системи накопичення кредитів і...

Тижнів, 3600 академічних годин (120 кредитів єктс), у тому числі: на розробку атестаційної роботи – до 6 тижнів (9 кредитів єктс);.Кредити єктс обсягом 36 годин, які були запроваджені наказом міністерства освіти і науки.Выгодный кредит от 1000 руб! решение за час! оформляйте!.”європейської кредитнотрансферної системи” (єктс) та шкали єктс для контроль, понад 2 кредити – не менше двох модульних.Ктс ключові особливості єктс в національному законодавстві і нормативних 60 кредитів єктс = 1500 до 1800 годин повний рік.Що таке ectsєвропейська система переведення і накопичення кредитів (ects) система, яка розроблена в інтересах студентів і.(роки, кредити єктс) 34 роки (180240 єктс) (23 роки на основі диплома молодшого спеціаліста) і.

винница автосалон по скидкам кридит

Положення про організацію освітнього ... - Університет «КРОК

Період навчання (роки, кредити єктс) — 23 роки (120–180 єктс), (34 роки на спеціаліст — 56 років за напрямом ветеринарія (300–360 єктс).Кваліфікаціямпрограмам або освітнім компонентам. Кредити єктс призначаю ться на основі типового навантаження, необхідного для досягнення.Авто кредит на cadillac cts: выгодная процентная ставка от 10. Начальный взнос от 20 стоимости авто. Срок до 3 лет.Всього кредитів єктс total credits ects підсумкова оцінка і рейтинг подобный материал.Кредити єктс обсягом 36 годин, які були запроваджені наказом міністерства освіти і науки.Загальний обсяг навчального часу, кредити ects. Зазвичай в україні навчальні плани підготовки бакалаврів на базі повної загальної.Модуль bosch kts непосредственно подключается к диагностическому разъему автомобиля с помощью кабеляадаптера.

организация кредитов и займов
xunij.ru © 2017
rss-feed